Dette websted - hjv2.dk - drives af frivillige for frivillige.

Løsningen er udviklet af personel fra IT-ELM HDKVE
under ledelse af IT-OF Lennart Søby og er gradvist
udbredt til de organisatoriske enheder, der har vist
interesse for løsningen.

Formålet med NEM HJV er at hjælpe medlemmer til
en nemmere, direkte adgang fra mobile enheder til
vigtige informationer, der er bag login på hjv.dk.

Hvis du skulle opleve fejl/mangler i løsningen – eller du
har et forbedrings forslag, kan du sende det til
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

hjv
2.dk er blot en supplerende adgangsmulighed til
hjv.dk. Problemer med selve hjv.dk skal håndteres ad
de sædvanlig kanaler.

Med venlig hilsen
Team NEM HJV